MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på Korsvejens Skole består af forældrerepræsentanter, elevrepræsentanter, lærer- og pædagog repræsentanter  samt en repræsentant fra Tårnby Kommune (politisk valgt). Skoleledelsen deltager også på bestyrelsesmøderne men uden stemmeret.

Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven og Tårnby kommunes styrelsesvedtægt.

Skolebestyrelsen opgaver er bla.

  • at føre tilsyn med skolens virksomhed
  • at godkende skolens budget og undervisningsmidler
  • at fastsætte ordensregler og værdiregelsæt for skolen
  • at udarbejde principper der sætte retningen for skolens virksomhed
  • at give udtalelser til kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune
  • at deltage i Fælles Rådgivende Organ (FRO)  i Tårnby Kommune

Vi arbejder i øjeblikket på:

  • at styrke samarbejdet mellem skole og hjem
  • at skabe relevante fora, hvor forældre fra alle skolens klasser kan engagere sig og give input til skolens ledelse og skolebestyrelsen
  • at udarbejde værdiregelsæt og principper for skolens virke


MVH
Skolebestyrelsen på Korsvejens Skole.